Tørking

Gassen som forlot kompressoren inneholdt vanndamp på samme måte som luften vi omgir oss ved kan ha forskjellig luftfuktighet. I gasstørkeren boblet gassen opp gjennom en rekke kar med glykol. Tri-etylen glykol trekker til seg vann slik at gassen som kom ut av toppen på tørkeenheten var tørr. Tørr glykol ble pumpet inn ved toppen av tanken og den våte glykolen fjernet nær bunnen.
Glycol contactor TCP2
Toppen på gasstørkeren på TCP2
Fra tørkeenheten gikk gassen til kontrollventiler og målestasjoner før den ble eksportert til Skottland i en 32" rørledning.

Glycol tørker (Regenerator)
Glykolen som hadde vært brukt i gasstørkeren hadde tatt opp i seg vann.  For å kunne bruke glykolen om igjen måtte dette vannet fjernes.  Dette ble gjort i glykoltørkeren der glykolen ble varmet opp slik at vannet dampet av.

Våt glykol ble først sendt til en separator der eventuelle hydrokarboner ble fjernet.  Neste steg var en varmeveksler og en glykol varmeenhet der glykolen ble varmet opp til 204°C og vannet dampet bort.  I varmeveksleren ble glykolen avkjølt og ført til en samletank for deretter å bli pumpet tilbake til gasstørkeanlegget.

Temperaturen i varmeenheten var avgjørende for hvor tørr glykolen var, og denne igjen styrte gassens tørrhet.  Ved å endre temperaturen i varmeenheten kunne en derved kontrollere gassens tørrhet.
Harald Tønnesen
Lukk