Kompresjon

Etterhvert som gassen fra reservoaret ble produsert ville trykket falle, og derfor ble det i 1981 installert tre gassturbin drevne kompressorer på TCP2. Kompressorene skulle betjene både TP1 og TCP2 og ble installert mellom separatorene og tørkeenhetene på plattformen.
Gassturbinene ble levert fra United Technologies Int. og kompressorene fra Alsthom Atlantique. Kompressorenhetene besto av en sugetank der enda flere væskedråper ble fjernet, en kompressor som var drevet av en gassturbin og en varmeveksler som kjølte ned gassen.  Gassen ble sugd inn i kompressoren der trykket ble øket til 153 bar. I enhver gass som komprimeres øker temperaturen og derfor ble gassen ut fra kompressoren kjølt ned i en gasskjøler fra 95°C til 50°C. Kjølemediet var vann.

Gas compressor TCP2
Gass kompressor på TCP2
Harald Tønnesen
Lukk