Friggreservoaret

Under 100 meter hav og 1800 meter ned under havbunnen ligger Friggreservoaret. På seismiske kart framstår den geologiske formasjonen som en vifteform. En geologisk fold av fast leire har virket som en oppsamler for olje og gass som kommer fra sandlag som ligger enda dypere. Denne sanden er sannsynligvis blitt avsatt i forbindelse med munninger av elvesystemer, såkalte elvedeltaer. Formen på feltet gjorde at det til å begynne med ble kalt Papillon eller den kinesiske sommerfuglen.
Frigg isokronkart 1982 fra Norsk Hydro
Friggreservoaret ca 1800 meter under havbunnen

Friggreservoaret består altså av sandstein med et buet lokk av leirskifer. Det skiller seg fra Ekofiskreservoaret som ligger i kritt. Mens Statfjordreservoaret er et reservoar som også ligger i sandstein, men oppsamleren er en forkastning. Frigg, Ekofisk og Statfjord representerer dermed tre forskjellige reservoartyper.

Friggfeltet har veldig gode reservoar kvaliteter. Sandsteinen er ren med god porøsitet, 25 - 32 prosent, og god permeabilitet, 0,9 til 3D.

Kristin Øye Gjerde
Lukk