Rørledninger på Friggområdet

I tillegg til rørledningene til St Fergus var det en rekke rørledninger internt på Friggområdet.
Rørledninger mellom TCP2 og DP2 illustrasjon fra avslutningsplanen
Rørledninger mellom TCP2 og DP2
Rørledninger og kabler mellom CDP1 og TP1 QP og FP illustrasjon fra avslutningsplanen
Rørledninger og kabler mellom CDP1, TP1, QP og flammetårnet
Strekning   Transport av  Lengde  Installert /
i drift 
Størrelse / Trykk  Kommentar 
CDP1-TP1 Gass  2x500m  1977  26"  To ledninger dekket med stein. Ut av bruk i 1990 
CDP1-TP1 Kondensat  500m  1977  4"   
CDP1-TP1 Test/Kill (reserve)  500m  1977  8"   
CDP1-QP Elektrisitet  1000m  1977  3"  Strømkabel. 5,5 kV, 1000 KVA Pirelli EPR 
CDP1-QP Telekommunikasjon  1000m  1977  1 5/8" Telekabel, Pirelli EPR 77c7pr. 24 signaler i serie ved max 250V og 12-110 kHz
TP1-FP Gass 500m 1976/1977 24" Gass til flammetårnet. Rør dekket med riprap
TP1-FP Luft  500m  1976/1977  2"  Luft til flammetårnet 
TP1-FP Elektrisitet  500m  1976/1977  3"  Strømkabel 
TP1-FP Styringssignaler  500m  1976/1977  2"  Styringskabler 
TP1-FP Telekommunikasjon  500m  1976/1977  4"   
DP2-TCP2 Gass  2x700m  1978  2x26"  Betongbelagt, naturlig overdekt av sand og silt 
DP2-TCP2 Kondensat  700m  1978  4"   
DP2-TCP2 Test / Kill (reserve)  700m  1978  8"   
DP2-QP Elektrisitet    1978  3"   
DP2-QP Telekommunikasjon    1978  1 5/8" Telekabel. Skadet i en storm, tatt ut av bruk 
Odin-TCP2 Gass  26,9km  1982/1983  20", 1900 psi trykk i drift. Designet for 2700 psi.   Udekket på havbunnen. Etter produksjonstopp renset og fylt med sjøvann. Odinenden tettet med mekanisk plugg og overfylt med grus. 
NEF-TCP2 Gass  18km  1982/1983  16", 167 bar   
NEF FCS-TCP2 Elektrisitet  18km  1983    Strømkabel 
NEF FCS-NEF Template  BUS; Backup service line / kill line  500m 1982/1983  2"   
NEF FCS-NEF Template  Metanol 1700m  1982/1983   2"  
NEF-TCP2 Metanol  18km  1982/1983  1,66"   
North Alwyn B-TP1  Gass 111km  1986/1987   24" Gassen gikk opp på TP1, i transitt. Lagt utenom 2004 
EF CMS-TCP2 Gass  18km  1988  12"  Rørledningen mellom Øst Frigg og Frigg er nedgravd og dekket med stein 
EF CMS-TCP2 Service  18km  1988   1" Hydraulisk serviceledning 
EF PSA-TCP2 Elektrisitet  18km  1988  2"  Strømkabel 
EF PSA /PSB til CMS Samlerør    1988  2"  10" gassrør, 4" servicelinje og navlestreng 
EF PSB-TCP2 Elektrisitet  18km  1988    Strømkabel 
EF PSA-PSB Elektrisitet  4km  1988    Strømkabel 
Lille-Frigg-TCP2 Gass  22km  1994  10"  Gassledningen er grusdumpet i hele sin lengde 
Lille-Frigg-TCP2 Kontroll- og injeksjonskabler 22km  1994 En på 3" og tre på 1,5"   
Lille-Frigg-TCP2 Hydrauliske og elektriske kabler  22km  1994     
Lille-Frigg A og B til samlestasjon Gass  1,4km og 1km 1994/1995  4"  Fleksible stålrør mellom undervanns-installasjonene 
Frøy-TCP2 Gass  32km  1994/1995  12"  Gassrøret er nedgravd 
Frøy-TCP2 Olje  32km  1994/1995  12"  Oljerøret er nedgravd og dekket med stein 
Frøy-TCP2 Vann  32km 1994/1995   16" Vann til injeksjon 
Frøy-TCP2 Elektrisitet 32km 1994/1995 Strømkabel
 
Gunleiv Hadland
Lukk