Øst Frigg perspektivtegninger

Tegninger av havbunnsinstallasjoner på Øst Frigg, i tillegg til prosessmodul på Frigg TCP2. - Drawings of the subsea installations at East Frigg, and the precesss module at TCP2.
Se også Øst Frigg.- See also East Frigg.


Øst Frigg oversiktskart
Øst Frigg oversiktskart
Øst Frigg CMS - Central Manifold Station
Øst Frigg sentral havbunnsramme, samlestasjon
Øst Frigg Production station A
Øst Frigg produksjonsstasjon A
Øst Frigg rørledninger - subsea network
Øst Frigg rørledninger
Øst Frigg modul M51 på TCP2
Øst Frigg modul M51 på TCP2
Gunleiv Hadland
Lukk