Utstilling

Utstillingen Remember Frigg - gassfeltet som ble kulturminne åpnet på Norsk Oljemuseum 3. mars 2008 og ble stående cirka ett år.
Utstillingen var et resultat av dokumentasjonsprosjektet Kulturminne Frigg og baserte seg på dette arbeidet. Utstillingsdesignfirmaet SixSides var samarbeidspartner i utviklingen av det som var en spennende fortelling om et helt gassfelts livsløp.
FRIGGutstilling
Remember Frigg - gassfeltet som ble kulturminne blir vist i museets område for temporære utstillinger. Det bærende elementet i designen er gassrøret! Ved å bevege deg gjennom "røret" blir du tatt med på en reise gjennom Friggfeltets historie. Hvordan dagliglivet på Frigg artet seg er også gitt stor plass. I to større soner, som er knyttet til "røret" får du innblikk i dagliglivet på feltet både i arbeid og fritid. Avslutningsvis blir det som i dag er aktiviteten på Friggfeltet, nemlig fjerningen av installasjonene tema. Utstillingen er i sin helhet finansiert av Total.
Kristin Øye Gjerde
Lukk