Velkommen til Kulturminne Frigg

Frigg var et gassfelt på grensen mellom norsk og britisk sokkel. Feltet ligger 230 km fra Stavanger og 370 km fra skotskekysten. Elf, nå Total, var operatør for feltet. På det meste forsynte det Storbritannia med 30 prosent av gassforbruket. Frigg ble stengt ned i 2004, og installasjonene fjernes innen 2012. Nettstedet Kulturminne Frigg er inngangsporten til all dokumentasjonen og historien som er samlet for å bevare minnet om dette industrianlegget som har hatt stor betydning for Norge, Storbritannia og Frankrike.
panoramabildefrigg

Feltet presenterer alle installasjonene både over og under vann, inkludert rørledningene. Videre kan en få kunnskap om det som befinner seg i reservoaret langt nede i dypet. I tillegg til et vell av foto kan en klikke på link til fjerningsweben (cessationweb) som dokumenterer en mengde detaljer på plattformene. Der er også linker til Oljedirektoratets sider med alle fakta om brønner osv.

Tidslinjen tilbyr en rask måte å få et bilde av oppbyggingen og avviklingen av Frigg feltet ved å klikke på tidspilen og se hvordan bildet av feltet endrer seg fra starten i 1962 til nedstengingen i 2004. For å få en større fordypning kan en åpne artiklene på det enkelte årstall. Fra de mer enn hundre artiklene kan en klikke inn på linker og se på film, høre radioklipp, se flere foto og så videre. Her ligger mange godbiter som levendegjør Norges tidlige oljehistorie!  

Prosesslinjen forklarer hva som skjer fra gassen kom opp fra brønnene til den ble sendt i rørledningene til Skottland. Her får en også vite hvilket arbeid som ble utført på Frigg, og hvordan det var å leve i et slikt 24-timers samfunn i arbeid og fritid.

Økonomi og samfunn presenterer artikler om ringvirkninger i samfunnet som skyldes oppbygging, drift og til sist avvikling av Friggfeltet. Her kan en også finne ut mer om hvor arkivene etter Frigg befinner seg.

Søk. For å søke skriver du inn ordet du vil søke på i søkefeltet. Du vil da søke i flere databaser samtidig og få tilgang til mer enn 3000 bilder, 1200 nettsider, 600 scannede tidsskriftsider, boktitler, 300 gjenstander, 50 filmer ogg 22 radioklipp.
Kristin Øye Gjerde
Lukk